RDB GROUP je Váš spoľahlivý partner pre:

  •   zemné a búracie práce
  •   komplexné riešenia v oblasti odpadového hospodárstva vrátane poradenstva
  •   predaj kvalitného kameniva – žuly (granodiorit)
  •   recyklácia – drvenie a triedenie stavebného odpadu činnosťou R5 a R12 s ročnou kapacitou 2,5 mil. ton

Neskládkujte – RECYKLUJTE

Spracovaním stavebného odpadu vzniká recyklát, ktorý je výsledkom recyklácie odpadov z demolácií. Jeho využitie je vhodné najmä v stavebnom priemysle, pričom sa využíva ako náhrada prírodného kameniva ako napr. pre podkladové vrstvy všetkých plôch, pri terénnych úpravách a odstavných plochách. Zameriavame sa hlavne na stavebné recyklácie R5, R12 s kapacitou 2,5 mil. ton ročne. Sme spoľahlivým partnerom pre zemné a búracie práce s dodávkou kvalitného kameniva – žuly (granodiorit).